Business, Op de werkvloer

Wie begrijpt nog zijn pensioen?

Je pensioen krijg je op 65 jaar. Je AOW zo’n twee jaar later. Het opbouwpercentage van pensioen wordt vanaf 1 januari 2015 verlaagd; dat betekent minder pensioenopbouw.

Maar door de verlaging van de AOW-franchise wordt dat weer gecompenseerd. Je partner krijgt niets als je komt te overlijden. Tenslotte; de premie in euro’s gaat dit jaar omhoog, zowel voor de werkgever als voor de werknemer.

Wie begrijpt nog zijn pensioen?

Heb je vragen over pensioen, stuur ons dan je vraag naar: info@iamhoreca.nl

Wij zullen alle vragen bundelen, beantwoorden en anoniem plaatsen op de website. Zodat iedereen er wat aan heeft.