Fun & Facts

Misbruik van studenten tijdens stage in horeca!

In principe kan elke horecaondernemer de status aanvragen van ‘erkend leerbedrijf’ in de horeca. Leerlingen kunnen tijdens hun MBO horecaopleiding bij zo’n horecazaak stage lopen om te leren in de praktijk. Tijdens de stageperiode kunnen de leerlingen een hoop werk uit handen nemen maar de bedoeling is natuurlijk dat ze dingen gaan leren. Dus niet alleen de schoonmaak uit handen geven maar ook laten meelopen in de keuken en de bediening etc.

Ik ga het hier verder niet hebben over de achtergronden van een leerbedrijf, hoe je een erkenning kunt aanvragen en dat soort dingen. Ik noem hier alleen de praktijkervaring.

Veel horecaondernemers zien de student als een goedkope arbeidskracht om allerlei rotklusjes op te knappen. Sommige horecaondernemers betalen nog een redelijk uurloon maar veel horecazaken zien hun kans schoon. De stagiaires worden uitgebuit door ze lang te laten werken, geen fooi te geven en slecht of zelfs niet te betalen. En alles onder het motto ‘ ze leren hier veel en dat was de opdracht’. De theorie achter het leerbedrijf is perfect. Maar de praktijk laat anders zien.

Officieel moet bij de start van de stageperiode de leermeester samen met de leerling de uitgangspunten doornemen die door de school zijn opgesteld. In de praktijk gebeurt dat vaak niet en de school laat zich nauwelijks zien of horen. De leerling moet het allemaal maar zelf zien te regelen. Verslagen worden snel ingevuld en afgeraffeld. Op deze manier zorg je ervoor dat de studenten in de horeca afschrikken en een andere richting kiezen.

Het ligt niet alleen aan de horecaondernemer. De school draagt ook bij aan wat er gebeurt in de horeca. De school vindt het wel lekker makkelijk, zij zien de studenten nog slechts 1x per week. Maar controle op naleving van de doelen, taakuitvoering, feedback van de student en de leermeester vindt bijna niet plaats. Ja een verplicht nummertje aan het einde van de stageperiode. ‘ Gaat alles goed’ ? ‘ Ja hoor , alles gaat goed’.

Dat mag ook wel, want de meeste studenten draaien aanzienlijk meer uren dan in de stage-opdracht staat aangegeven.

Het wordt tijd dat het ‘erkend leermeesterschap’ en de schoolopleiding eens kritisch worden doorgelicht.

Dat alles in het belang van de horecabranche.