Fun & Facts

Horeca als leerbedrijf trekt goedkope arbeidskrachten!

Ik weet van een horecazaak dat de eigenaar alleen of vrijwel alleen werkt met leerkrachten uit de beroepsopleiding horeca om de personeelskosten te drukken. Deze jongens en meisjes moeten nu eenmaal verplicht een aantal maanden stage lopen omdat ze het vak moeten leren.

De praktijk laat echter zien dat jongens en meisje die stage moeten lopen vaak oneigenlijk worden ingezet als wel erg goedkope arbeidskrachten. En dat alles onder het mom dat ze ervan leren! Als een horecazaak alleen maar draait met leerkrachten, dan klopt er volgens mij iets niet. Iedereen weet dat een leerkracht niet of bijna niet wordt betaald voor wat hij of zij doet. Lange dagen, soms wel 12 uur per dag en aan het einde van de maand met een paar honderd euro naar huis sturen.
Sommige horecagelegenheden betalen zelfs niets.

Van het leren conform de opdracht van school komt soms weinig terecht. Zo weet ik van een jongen die de managementopleiding doet, dat hij ook een aantal weken in de bediening moest meelopen. De eigenaar had hem echter nodig in de keuken en daar is hij al die maanden gebleven. Want hij deed het daar zo goed.. Bij bezoek van een docent van school moest de jongen zeggen dat hij ook de bediening had gedaan. De eigenaar vulde dat bevestigend aan..

Trouwens de scholen zijn er ook erg makkelijk in. Zij bezoeken de leerling op de werkplek slechts 1x in al die weken. Ze weten feitelijk niet eens wat de leerling doet. Ook slecht.
Stage lopen is op zich prima om het vak te leren. Maar als horeca-ondernemers de leerkrachten alleen nog maar gaan zien als goedkope arbeidskrachten dan is er iets mis. Vooral de tweedejaars studenten presteren al op een behoorlijk niveau en zijn waardevolle arbeidskrachten.

Het is aan de horeca en aan de scholen om hier beter op te controleren. Vaker bezoeken en wellicht ook beter erop toezien wie wel en niet een erkend leerbedrijf mag zijn.
Ik krijg er geen goed gevoel bij met wat ik zie en hoor van andere stagiaires.

We schrijven hier denk ik nog wel een keer vaker over.