Fun & Facts

Horeca verwachtingsvol voor 2015

In de Monitor horeca 2014 zijn de cijfers bekend gemaakt van het derde kwartaal in de horeca. Net als in het eerste halfjaar is er een goede omzetgroei te zien, wat tevens te danken is aan het relatief warme weer.

En daarmee lijkt er nu na een lange periode, waarin het ondernemersvertrouwen laag was, een sprankje hoop te zijn ontstaan. In het derde kwartaal is een groei zichtbaar van 4,7 procent ten opzichte van vorig jaar. Onder catering, kantines en restaurants was zelfs een stijging te zien van 5,7 procent. Deze gunstige ontwikkeling geeft een derde van de ondernemers de verwachting dat er in 2015 meer omzet wordt behaald. Slechts 7 procent verwacht een lagere omzet.

4221g2

Over investeringen en werkgelegenheid in de horeca zijn de horecaondernemers ook positiever. Ze verwachten eerder een kleine toename dan een krimp.

Al met al mooie cijfers, laten we hopen dat deze groei zich daadwerkelijk voortzet in 2015.

 

Bron CBS