Op de werkvloer

Cao Horeca, waarvoor?

Zo nu en dan komt er weer een nieuwsbericht voorbij over de cao in de horeca. Je geeft er aandacht aan of je klikt verder naar andere berichten die interessanter zijn. Ik bedoel, cao, kom op wat boeit mij dat nou. Sterker nog, als het zo belangrijk was, dan was er iets aan gedaan en hadden wij allang een nieuwe cao. Daarnaast, who cares! Al die brancheorganisaties en bonden die zich daar mee bezig houden, of juist niet mee bezig houden. Als ik maar gewoon mijn uren kan maken en mijn geld kan verdienen.

Een gedachtegang die wellicht velen met jou delen.

cao – collectieve arbeidsovereenkomst

Alleen dat woord al, gaap. Het woord is misschien “gaap” maar de inhoud kan jou misschien veel rechten opleveren, bijvoorbeeld een beter salaris of salarisgroei, of juist bescherming bieden tegen de plannen van jouw werkgever. Een cao is niets minder dan een enerzijds afspraken tussen werkgevers in jouw branche en anderzijds afspraken tussen medewerkers in de branche. De werkgevers zijn lid van en worden vertegenwoordigd door een brancheorganisatie. De medewerkers zijn niet altijd lid van een brancheorganisatie. De brancheorganisaties van beide kampen gaan met elkaar aan tafel en maken afspraken over bijvoorbeeld de werktijden, salaris, vakantiedagen enz. Zij onderhandelen net zo lang met elkaar tot er een goed cao op tafel ligt. De werkgevers die lid zijn bij de brancheorganisatie moeten deze cao naleven. En de werknemer kan zijn werkgever aan de cao houden.

Waarom is dit dan belangrijk

  Wanneer je bij een bedrijf in dienst komt, krijg je altijd een contract. Een contract is niets meer dan afspraken tussen jou en de werkgever. Ga je met deze afspraken akkoord dan onderteken je het contract en ben je in loondienst. Dit zijn afspraken tussen jou en de werkgever en een contract is, volgens de wet, vormvrij. Dit betekent dat jullie zelf kunnen en mogen bepalen wat jullie afspreken met elkaar. De meeste werkgevers in de horeca zijn lid van de brancheorganisatie welke ook partij was bij het sluiten van de cao. Dit betekent dat de werkgever, als hij lid was van de brancheorganisatie, jou ook de keuze moet geven, ook al ben jij als werknemer niet lid van een vakbond, dat de cao ook van toepassing is op jouw contract, m.a.w. alle afspraken die in de cao staan, moeten ook voor jou gelden. Je mag dit weigeren en alleen afspraken met je werkgever maken buiten de cao om. Je werkgever kan jou een ander loon bieden, bijvoorbeeld 1700 euro, terwijl in de cao staat dat je minimale loon 2.000 euro is. Of geen 13e maand en in de cao staat dat je recht hebt op een 13e maand. Daarom, ook al is het oersaai, check altijd eerst even wat de cao zegt over de punten die jij belangrijk vindt. Zoals loon, toeslagen enz. Wanneer je dan de keuze krijgt bij je contract om de cao te laten gelden, dan weet je wat je moet zeggen en waar je voor tekent.

Even op een rijtje

Dus wat wordt er nu gezegd. De cao is een afspraak tussen alle werkgevers en de werknemers van de branche. Is een werkgever lid van een vakbond die bij het sluiten van de cao aan tafel was, dan moet de werkgever jou de keuze geven om de cao van toepassing te verklaren op jouw contract (in de horeca zijn de meeste werkgevers lid van de brancheorganisatie). Nog belangrijk om te weten, om de zoveel jaar wordt de cao, als het goed is, vernieuwd.

Nog even belangrijk te noemen

Er is nu toch geen cao?! Nee, dat is niet waar. Er is een cao maar let op, nu komt de clue; de cao is verlopen maar de afspraken van de cao gelden wel. Deze lopen door voor de werknemers die al in dienst waren toen de cao nog geldig was.

Kortom, werk jij al twee jaar bij dezelfde werkgever én was bij het tekenen van jouw contract de cao van toepassing, dan gelden de regels van de verlopen cao op jouw contract. Maar ga jij nu werken voor een andere werkgever, dan geldt de cao niet meer voor jou. De werkgever moet met jou de afspraken maken. Deze afspraken mogen natuurlijk niet afwijken van de wet. Zo mag jouw werkgever je geen loon geven lager dan het wettelijke minimumloon.

Snap je het nog?

Laten wij voor het gemak het volgende zeggen: Ben jij al meer dan drie jaar in dienst dan zijn de oude cao afspraken nog van toepassing op jouw contract. Let op, of check het even als je zeker wil zijn, er moet in je contract staan dat de cao van toepassing is verklaard. Alleen dan kan je er nog rechten aan ontlenen. Rechten ontlenen is dat je je kan beroepen op de afspraken als er een conflict zich zou voordoen. Als je nu een nieuw contract tekent of overstapt naar een andere werkgever, dan geldt de cao niet meer voor jou. Je moet zelf onderhandelen.

Tot slot, cao belangrijk?

Als je nu een contract ondertekent moet je scherp zijn op tal van dingen. Salaris, toeslagen, pensioen enz. En je kan denken ‘ja, als het een goed salaris is dan prima’. In een cao is er al onderhandeld voor jou. Scheelt jou weer nadenken over wat je wil, de groei van je salaris, hoogte van toeslagen, je pensioen en/of werktijden. Dit is dan allemaal geregeld. Het enige dat jij moet vragen bij het tekenen van je contract is: “Mag de cao van toepassing zijn op mijn contract?” Appeltje, eitje toch?!

Dus is de cao belangrijk? Ja zeker. Het zijn jouw rechten en plichten als werknemer. Jouw rechten en plichten zijn toch belangrijk?